The ENCLAVE Project

Väljaanded

Heade tavade ja halbade praktikate tuvastamine ja kogumine partner-
riikides ja ELis seoses alaealiste küsitluste ja kriminaalmenetlustega.
Heade tavade protokoll, mis sisaldab praktilisi nõuandeid ja rakendatud
lahendusi ning miinimum standardeid menetlustegevuste korral.
Töötatakse välja põhjalik riikidevaheline võrdlev aruanne ja poliitika-
soovitused, et tagada küsitlemise protseduuride ja direktiivi
2012/29/EL nõuetekohane rakendamine partnerriikides.
 Aruanne spetsialistide vajaduste kohta
Aruanne partnerriikide kriminaalõiguse ja juriidiliste spetsialistide
koolitusvajaduste kohta.
Põhjalikud koolitusmaterjalid praktiliste aspektide ja näpunäidetega
alaealiste ohvrite ja väärkohtlemise tunnistajate küsitlemise menetluse
õigusliku raamistiku rakendamise kohta, mis on asjakohane kogu
ELi jaoks ja kooskõlas direktiiviga 2012/29/EL.
Juhised, kuidas toetada kuritarvitamise ohvriks langenud lapsi ja
tunnistajaid ning nende perekondi kriminaalmenetluse ajal.Liituge meie uudiskirjaga: