The ENCLAVE Project

Publicaties

Identificatie en verzameling van goede praktijken en wanpraktijken in de
deelnemende landen en de EU met betrekking tot forensische interviews
en strafrechtelijke procedures. Protocol inzake goede praktijken, met
inbegrip van praktische adviezen en toegepaste oplossingen voor
procedures en minimumnormen op procedureel, operationeel en
bijstandsgebied.
Er zullen een uitgebreid transnationaal vergelijkend verslag en
beleidsaanbevelingen worden opgesteld om ervoor te zorgen dat de
procedures voor forensische interviews en Richtlijn 2012/29/EU in
de deelnemende landen correct worden toegepast.

Behoeften Evaluatie Verslag

Verslag over de opleidingsbehoeften van strafrecht- en juridische
beroepsbeoefenaars (en forensische interviewers, indien aanwezig) in de
deelnemende landen.
Een uitgebreide opleidingsset met materiaal over de praktische
aspecten & tips over de toepassing van het rechtskader betreffende
de forensische ondervragingsprocedure voor minderjarige slachtoffers
en getuigen van mishandeling, relevant voor de hele EU en in
overeenstemming met Richtlijn 2012/29/EU.
Richtsnoeren voor het verlenen van steun en bijstand aan kinderen die
het slachtoffer of getuige zijn van mishandeling en aan hun familieleden
tijdens de strafrechtelijke procedures.

Abonneer u op onze nieuwsbrief: