The ENCLAVE Project

Heraklioni prefektuuri naisühenduste liit (UWAH, EL)

on Kreekas Kreetal asutatud valitsusväline organisatsioon, mis pakub väärkoheldud naistele ja lastele tugiteenuseid, nagu psühholoogiline tugi ja juriidiline nõustamine. Alates 2015. aastast on UWAH osalenud ja juhtinud mitmeid EL ja EMP toetuste projekte. ENCLAVE’is tegutseb UWAH projektitegevuste juhtiva koordinaatorina, kuna tal on suur kogemus projektijuhtimise ja elluviimisega.

Kreeta ülikooli psühholoogiaosakond (UoC, EL)

pakub erinevaid kursusi nõustamisoskuste, kriminoloogia, ohvriks langemise, kriminaal-kohtuekspertiisi psühholoogia kohta, mida õpetatakse nii bakalaureuse- kui magistriõppes. Seetõttu koordineerib UoC projekti sisuloomet õigus- ja justiitsspetsialistide suutlikkuse suurendamiseks. Üks UoC meeskonna liige on Kreekas laste väärkohtlemise kohtuekspertiisi küsitluse protokolli väljatöötamise koordinaator, samas kui UoC meeskonna teine liige on Kreeka lõunaosa ja Kreeta piirkonna kohtuekspertiisi intervjueerija.

Madridi Carlos III ülikoolis (UC3M, ES)

on projektimeeskond, kes on spetsialiseerunud kriminaalmenetlusele, taastavale õigusele ja ohvrite õigustele; olles eelnevalt koordineerinud Õiguse programmi projekte FAIRCOM ja RE-TREAT. Seega juhib UC3M WP2 jõupingutusi, mis keskenduvad kohtuekspertiisi intervjuuga seotud analüütilistele tegevustele ning võrdlusprotokolli väljatöötamisele.

Eurocrime srl–Research, Training & Consulting Srl (Eurocrime srl, IT)

on turvalisusele keskenduv mõttekoda, mis pakub seminare, kohandatud koolitusi ja töötubasid kriminoloogiliste küsimuste, kuritegevuse ennetamise, turvalisuse ja eetika teemadel kohalikele ja riigiasutustele, õiguskaitseorganitele ja erasektori osalejatele. Samal ajal on ettevõte seotud mitmete EL-i rahastatavate projektidega ning pakub laialdast koolitusvõimalust EL-i rahastamise, projektide planeerimise ja juhtimise teemadel. Kogenud koolituse pakkujana koordineerib ENCLAVE ohvriabiorganisatsioonide suutlikkuse suurendamise tegevusi peamiselt WSIC-i ja UWAH-i panusega.

Leuveni katiliiklik ülikool (KULeuven, BE)

on juhtiv akadeemiline asutus, mis vastutab nii projekti üldhindamise kui ka projekti tulemuste mõjuhindaminse koordineerimise eest, tuginedes oma märkimisväärsele kogemusele projektide/mõjude hindamisel muudes ELi projektides.

Naiste tugi- ja teabekeskus (WSIC, EE)

on naiste õiguste MTÜ, mis pakub vägivallaohvritele peavarju ja nõustamisteenuseid ning on Eesti esimene soolise vägivallaga tegelev organisatsioon, mis on töötanud mitmetes rahvusvahelistes projektides alates 2006. aastast. ENCLAVE’is vastutab WSIC projekti levitamistegevuste eest, mis põhinevad teiste ELi projektide kaudu saadud kogemustel ja levitamissuutlikkusel asjaomastele sihtgruppidele üle kogu Euroopa.