The ENCLAVE Project

Union of Women Associations of Heraklion Prefecture (UWAH, EL)

is een ngo gevestigd op Kreta, Griekenland, die ondersteunende diensten verleent aan mishandelde vrouwen en kinderen, zoals psychologische ondersteuning en juridisch advies. Sinds 2015 heeft UWAH deelgenomen aan en leiding gegeven aan verschillende subsidieprojecten van de EU en de EER. In ENCLAVE zal UWAH optreden als de hoofdcoördinator van de projectactiviteiten, vanwege haar sterke ervaring met projectbeheer en -uitvoering.

De faculteit Psychologie van de Universiteit van Kreta (UoC, EL)

biedt een reeks cursussen aan op het gebied van de opleiding van counselingsvaardigheden, criminologie, slachtofferschap, criminele forensische psychologie, die zowel op bachelor- als op masterniveau worden gegeven. Daarom zal de UoC de ontwikkeling van de inhoud voor de capaciteitsopbouw van juridische en justitiële beroepsbeoefenaren coördineren, vanwege haar grote deskundigheid inzake de behandeling van slachtoffers in strafprocedures. Eén lid van het UoC-team is de coördinator voor de ontwikkeling van het protocol voor forensisch interview voor kindermishandeling in Griekenland, terwijl het tweede lid van het UoC-team de forensisch interviewer is voor het zuidelijk deel van Griekenland en de regio Kreta.

The Universidad Carlos III de Madrid (UC3M, ES)

beschikt over een projectteam dat gespecialiseerd is in strafprocesrecht, herstelrecht en rechten van het slachtoffer; eerder coördineerde zij de projecten FAIRCOM en RE-TREAT Justice. De UC3M zal dus de inspanningen leiden van WP2 dat zich richt op analytische activiteiten met betrekking tot het forensisch interview en op de ontwikkeling van een benchmark protocol.

Eurocrime srl–Research, Training & Consulting Srl (Eurocrime srl, IT)

is een denktank op het gebied van veiligheid die seminars, op maat gesneden cursussen en workshops over criminologische kwesties, misdaadpreventie, veiligheid en ethiek aanbiedt aan lokale en overheidsinstellingen, wetshandhavingsinstanties en actoren uit de particuliere sector. Tegelijkertijd is het bedrijf betrokken bij verschillende door de EU gefinancierde projecten en biedt het een groot aantal opleidingsmogelijkheden over EU-financiering, projectplanning en -beheer. Als ervaren opleidingsverstrekker zal het in ENCLAVE de capaciteitsopbouwactiviteiten voor slachtofferhulporganisaties coördineren, met bijdragen van voornamelijk WSIC en UWAH.

De Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven, BE)

is een vooraanstaande academische instelling, die verantwoordelijk zal zijn voor de algemene evaluatie van het project en voor de coördinatie van de effectbeoordeling van de projectresultaten, op basis van haar aanzienlijke ervaring met project-/effectevaluatie in andere EU-projecten.

Women Support & Information Centre (WSIC, EE)

is een NGO voor vrouwenrechten die onderdak en begeleidingsdiensten biedt aan slachtoffers van mishandeling. Het is de eerste organisatie voor gendergeweld in Estland en heeft sinds 2006 aan verschillende internationale projecten meegewerkt. In ENCLAVE zal het verantwoordelijk zijn voor de verspreidingsactiviteiten van het project, gebaseerd op zijn ervaring met andere EU-projecten en zijn verspreidingscapaciteit naar relevante entiteiten in heel Europa.