The ENCLAVE Project

Victim support|Center for General Welfare Halle

Slachtofferhulp|Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

02 613 17 00

Kanaalbrugstraat 5C, 1500 Halle

-