The ENCLAVE Project

Victim support|Center for General Welfare Flanders

Slachtofferhulp|Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

-

-

Juridische hulp (i.e. juridisch advies of juridische vertegenwoordiging), Psychologische ondersteuning, Psychologische ondersteuning voor kinderen, Sociale steun/praktische hulp (d.w.z. schadeloosstelling, herstel), Diensten voor onderdak